Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł II

Zaproszenie

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł II

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie zaprasza do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w zakresie Modułu II – ”opieki na odległość”.
W ramach Modułu II Programu 50 zrekrutowanym seniorom zostanie zapewniony bezpłatny dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:
• przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
• lokalizator GPS,
• funkcje umożliwiające komunikowanie się z Centrum Teleopieki i osobami wskazanymi do kontaktu.
Opaska wyposażona jest także w inne dodatkowe funkcje takie jak: detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
Opaska bezpieczeństwa połączona będzie z usługą operatora pomocy (świadczenie usługi, w trybie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu) gdzie w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia/zdrowia wciśnięcie przycisku alarmowego SOS, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z Centrum Teleopieki. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W szczególnych okolicznościach osoba pomocowa może również zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z najbliższego otoczenia seniora (rodzinę, sąsiadów etc.), poprosić o interwencję pracowników ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.
Program adresowany jest do osób w wieku 60 lat i więcej z terenu Gminy – Miasta Ozorków, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem i do złożenia stosownych dokumentów ( zamieszczonych poniżej na stronie ) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie ul. Ks. L. Stypułkowskiego 1,95-035 Ozorków. Nabór wniosków do Programu będzie odbywać się w terminie od dnia 12.06.2024 r. do dnia 20.06.2024 r. w godzinach:
Poniedziałek0 08:00 – 16:00
Wtorek 09:00 – 17:00
Środa 08:00 – 16:00
Czwartek 08:00 – 16:00
Piątek 08:00 – 16:00
Wsparcie w ramach Modułu II Programu „ Korpus wsparcia Seniorów” na rok 2024 ma charakter edycji i udzielane będzie do końca 2024 roku.

Materiały:

 1. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 –
  https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024
 2. Uchwała Nr LXXXI/574/24 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29.02.2024r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego Gminy Miasta Ozorków „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł II .
 3. Zarządzenie Nr 8/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Ozorkowie z dnia 11.06.2024r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w Gminnym programie osłonowym w zakresie wsparcia seniorów w Gminie Miasto Ozorków , realizowany w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024- Moduł II.
 4. Regulamin rekrutacji i udziału w Module II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024- załącznik do Zarządzenia Nr 8/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie z dnia 11.06.2024r.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 2 do Regulaminu.
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł II została wyłączona

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownik Socjalny

https://mopsozorkow.bip.wikom.pl/wpis/dyrektor-miejskiego-osrodka-pomocy-spolecznej-w-ozorkowie-oglasza-nabor-na-wolne-stanowisko-15

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownik Socjalny została wyłączona

Korpus Wsparcia Seniorów na 2024 rok

W dniu 28 maja 2024 r. została zawarta umowa nr 50/2024/KWS w sprawie udzielenia dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok – moduł II.

Wysokość dofinansowania w ramach modułu II: 50 531 złotych

Całkowita wartość: 63 164 złotych

Moduł II ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Do udziału w Programie kwalifikowane będą osoby, które mają 60 lat i więcej, są mieszkańcami Ozorkowa i mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Korpus Wsparcia Seniorów na 2024 rok została wyłączona

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – PRACOWNIK SOCJALNY (1 ETAT)

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – PRACOWNIK SOCJALNY (1 ETAT) została wyłączona

Dodatek osłonowy 2024

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Dodatek osłonowy 2024 została wyłączona

Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. została wyłączona

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny księgowy; Informacja o wynikach naboru

https://mopsozorkow.bip.wikom.pl/wpis/dyrektor-miejskiego-osrodka-pomocy-spolecznej-w-ozorkowie-oglasza-nabor-na-wolne-stanowisko-13

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny księgowy; Informacja o wynikach naboru została wyłączona

PRZEWIDYWANY KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z KASY MOPS OD STYCZNIA 2024 r. DO GRUDNIA 2024 r.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania PRZEWIDYWANY KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z KASY MOPS OD STYCZNIA 2024 r. DO GRUDNIA 2024 r. została wyłączona

Opieka wytchnieniowa – nabór wniosków

W dniu 30 października 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu przeznaczono w 2024 roku kwotę 190 000 000,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. Dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 3. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 4. Orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Nabór wniosków: od 30 października 2023 r. do 16 listopada 2023 r.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Opieka wytchnieniowa – nabór wniosków została wyłączona

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – nabór wniosków

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka (do pracowników socjalnych) w terminie do  05.09.2023r.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – nabór wniosków została wyłączona