Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny księgowy; Informacja o wynikach naboru

https://mopsozorkow.bip.wikom.pl/wpis/dyrektor-miejskiego-osrodka-pomocy-spolecznej-w-ozorkowie-oglasza-nabor-na-wolne-stanowisko-13

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny księgowy; Informacja o wynikach naboru została wyłączona

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – PRACOWNIK SOCJALNY (1 ETAT)

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – PRACOWNIK SOCJALNY (1 ETAT) została wyłączona

Dodatek osłonowy 2024

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Dodatek osłonowy 2024 została wyłączona

Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. została wyłączona

PRZEWIDYWANY KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z KASY MOPS OD STYCZNIA 2024 r. DO GRUDNIA 2024 r.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania PRZEWIDYWANY KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z KASY MOPS OD STYCZNIA 2024 r. DO GRUDNIA 2024 r. została wyłączona

Opieka wytchnieniowa – nabór wniosków

W dniu 30 października 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu przeznaczono w 2024 roku kwotę 190 000 000,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  3. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  4. Orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Nabór wniosków: od 30 października 2023 r. do 16 listopada 2023 r.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Opieka wytchnieniowa – nabór wniosków została wyłączona

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – nabór wniosków

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka (do pracowników socjalnych) w terminie do  05.09.2023r.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – nabór wniosków została wyłączona

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ została wyłączona

Harmonogram wypłat świadczeń w 2023r.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Harmonogram wypłat świadczeń w 2023r. została wyłączona

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PEDAGOG W ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PEDAGOG W ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE została wyłączona