Pomoc dla Seniorów

Od 27 października, Urząd Miejski w Ozorkowie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie, oferują pomoc osobom starszym w zakupie i dostarczeniu ciepłego posiłku, leków, niezbędnych artykułów spożywczych oraz higienicznych.


Aby otrzymać pomoc, należy do godz. 10.00 zadzwonić pod jeden z poniższych numerów telefonów:
42 710 31 63
42 710 32 05
zgłaszając zapotrzebowanie i podając listę niezbędnych zakupów.

Wszelkie informacje odnośnie szczegółów i sposobu przekazywania artykułów oraz zapłaty za zakupy można uzyskać, dzwoniąc pod ww. numery telefonów.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Pomoc dla Seniorów została wyłączona

Punkt Konsultacyjny dot. Przemocy w Rodzinie

Punkt ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ozorkowie.
Do punktu mogą się zgłaszać lub być kierowane osoby doświadczające wszelkich form przemocy (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej).
W punkcie otrzymają pomoc:
• osoby, wobec której została zastosowana jakakolwiek forma przemocy;
• osoby, które potrzebują wsparcia emocjonalnego w odzyskaniu równowagi emocjonalnej;
• osoby, które stosują przemoc wobec członków swej rodziny;
• osoby współuzależnione;
• osoby będące w kryzysie;
• rodziny, przeżywające trudności.

W punkcie udzielane są następujące formy pomocy:
• konsultacje i porady terapeutyczne;
• konsultacje profilaktyczne w sprawach przemocy i uzależnień;
• uzyskanie informacji na temat różnych form pomocy przysługującym klientom i miejsc, gdzie mogą je otrzymać;
• mediacje w konfliktach rodzinnych.

Punkt czynny jest we czwartki w godz. 17.15 – 19.15 w sali nr 204 w Szkole Podstawowej nr 2 (drugie piętro), ul. Lotnicza 1. Bezpośredni telefon – 669 565 159 – we wtorki, czwartki w godzinach 16- 19. Konsultant Iwona Adamczewska- terapeutka rodzinna, pedagog- psychoterapeutycznie kształcona w Ośrodku Rozwoju Umiejętności Psychologicznych Stowarzyszenia „Opta” w Warszawie. Dodatkowo ukończyła Podyplomowe Studia w zakresie socjoterapii na Uniwersytecie Warszawskim, kurs mediatora rodzinnego w Stowarzyszeniu „Pactus”, szkolenie dla realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców”, Trening Zastępowania Agresji w Instytucie ‘Amity” w Warszawie, obecnie jest w trakcie szkolenia w „Studium Psychoterapii Par” w Katowickim Instytucie Psychoterapii .

Gdzie szukać pomocy?
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie : Niebieska linia”
• Całodobowy, bezpłatny telefon dla ofiar przemocy w rodzinie 800 12 00 02;
• Telefoniczna poradnia prawna − poniedziałki i wtorki w godz. 17.00–21.00 (tel. 22 666 28 50) oraz środy w godz. 18.00–22.00 (tel. 800 12 00 02);
Centrum Praw Kobiet
• telefon zaufania 22 621 35 37 (dyżur psychologiczny: poniedziałek-środa i piątek w godz. 10.00–16.00; dyżur prawny: czwartek w godz. 10.00–16.00);
• telefon interwencyjny dla kobiet doświadczających różnych form przemocy – 600 070 717;
• poradnie e-mailowe: pomoc@cpk.org.pl, porady.prawne@cpk.org.pl, porady. psychologiczne@cpk.org.pl
Fundacja „ Dajemy dzieciom siłę”
• telefon zaufania dla dzieci 116 111 (poniedziałek-niedziela w godz. 12.00 – 2.00)
• Telefon dla Rodziców i Nauczycieli 800 100 100 (poniedziałek-piątek w godz. 12.00 – 15.00).
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a * www.pcpr.powiat.zgierz.pl.:
• (42) 719-08-02 – Dział Interwencji Kryzysowej
Liga Kobiet Polskich Koło Terenowe w Zgierzu 95-100 Zgierz ul. Jana Pawła II 19
• Konsultacje psychologiczne współfinansowane przez Urząd Miasta Zgierza dla mieszkańców Zgierza i okolic;
• porady psychologiczne i prawne
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi, ul Franciszkańska 85
• telefon: 42/640-65-91, 510 873709
Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin osób uzależnionych od narkotyków i “dopalaczy” 95-100 Zgierz, ul. Długa 56
• telefon: 42 716 42 13
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodzin ,,Żródła” 95-100 Zgierz, ul. Ks. Rembowskiego 59 – adres do korespondencji Siedziba mieści się ul. Długa 89/91
• Telefon : 42 718-31-79 e-mail : stowarzyszeniezrodla@gmail.com
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie 95-035 Ozorków ul. Romualda Traugutta 1
• Telefon : 730 510 220 e-mail: poradnia-ozorkow@wp.pl
• Do każdego specjalisty bezpłatnie można zgłosić się bez skierowania.
Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy przy MOPS- Ozorów, ul. Lotnicza Szkoła Podstawowa nr 2 , p. 204 (drugie piętro)
• Czynny w czwartek w godz.: 17.10 – 19.10
• Telefoniczny, bezpośredni kontakt z konsultantem we wtorki i czwartki w godz.16- 19 669 565 159 (m.in. w celu umówienia się na indywidualne spotkanie).

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Punkt Konsultacyjny dot. Przemocy w Rodzinie została wyłączona

Podział rejonów pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie

Podział rejonów pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Podział rejonów pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie została wyłączona

Informacja

Informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2020r. (poniedziałek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie, ul. Stypułkowskiego 1 będzie NIECZYNNY.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Informacja została wyłączona

Termin wydawania żywności dla mieszkańców Ozorkowa

Łódzki Oddział Okręgowy PCK uprzejmie informuje, że żywność w ramach PO PŻ, będzie dystrybuowana dla mieszkańców Ozorkowa w dniu 17.07.2020 roku.

Jest to ostatnie wydawanie żywności w programie 2019.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Termin wydawania żywności dla mieszkańców Ozorkowa została wyłączona

Termin wydawania żywności dla mieszkańców Ozorkowa

Łódzki Oddział Okręgowy PCK uprzejmie informuje, że żywność w ramach PO PŻ Podprogram 2019 , będzie dystrybuowana dla mieszkańców Ozorkowa w dniu 08.05.2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną, do budynku jednorazowo będzie mogła wejść tylko jedna osoba. Pozostałe osoby będą musiały oczekiwać przed budynkiem w 2-metrowych odstępach.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Termin wydawania żywności dla mieszkańców Ozorkowa została wyłączona

POMOC DLA SENIORÓW

Urząd Miejski  oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie oferują pomoc dla osób z terenu  miasta Ozorkowa w zakupie i dostarczeniu do domu niezbędnych art. żywnościowych oraz higienicznych.

Beneficjentami takiej pomocy mogą być osoby w wieku 60+, chore, niepełnosprawne            i samotne tj. bez rodzin.

Kontakt za pośrednictwem  MOPS w Ozorkowie numer tel.: 42 710-31-63, 42 710-31-64 Sekretariat Urzędu Miejskiego w Ozorkowie numer tel.: 42 710-31-00

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania POMOC DLA SENIORÓW została wyłączona

WAŻNA INFORMACJA DLA KLIENTÓW MOPS

Zmiany w pracy MOPS w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem (COVID-19).

!!! Informujemy, że od 16 marca (poniedziałek) Klienci MOPS będą obsługiwani w Punkcie przy wejściu do budynku oraz pokoju 1A ( na I piętrze) i tam mogą załatwić sprawy. Jednocześnie zachęcamy do komunikacji i załatwiania spraw drogą elektroniczną i prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie wprowadza środki profilaktyczne w związku z rozwojem zakażeń koronawirusem (COVID-19).

ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I PRACOWNIKÓW OŚRODKA PROSIMY O OGRANICZENIE WIZYT W JEDNOSTCE WYŁĄCZNIE DO SPRAW, KTÓRE TEGO WYMAGAJĄ.

Prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, platform internetowych lub telefonicznie,  drogą tradycyjną – korespondencja pocztowa.

Adres mailowy: mops-oz@wp.pl

Adres do korespondencji:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Stypułkowskiego 1
95-035 Ozorków

Dodatkowo informujemy, że wnioski na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz fundusz alimentacyjny można składać tak jak do te pory za pomocą:

  • Platformy Usług Elektronicznych ; 
  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl); 
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej –ePUAP (http://epuap.gov.pl/); 
  • bankowość elektroniczna. 

PONADTO Z UWAGI NA ABSENCJĘ PRACOWNIKÓW ZWIĄZANĄ Z KONIECZNOŚCIĄ OPIEKI NA DZIEĆMI PO ZAMKNIĘCIU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, PRZYJMOWANIE KLIENTÓW BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ W SPOSÓB OGRANICZONY.

Za powyższe utrudnienia serdecznie przepraszamy. Zachęcamy do bieżącego śledzenia stron internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, na których publikowane są aktualne komunikaty wraz z zaleceniami oraz stosowanie się do tych wytycznych.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania WAŻNA INFORMACJA DLA KLIENTÓW MOPS została wyłączona

Termin wydawania żywności dla mieszkańców Ozorkowa

Łódzki Oddział Okręgowy PCK uprzejmie informuje, że żywność w ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2019 , będzie wydawana dla mieszkańców Ozorkowa 11.03.2020 roku w godzinach od 9:00 do 14:00.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Termin wydawania żywności dla mieszkańców Ozorkowa została wyłączona

Termin wydawania żywności dla mieszkańców Ozorkowa

Łódzki Oddział Okręgowy PCK uprzejmie informuje, że żywność w ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2019 , będzie wydawana dla mieszkańców Ozorkowa 13.02.2020 roku w godzinach od 9:00 do 14:00.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Termin wydawania żywności dla mieszkańców Ozorkowa została wyłączona