Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł II

Zaproszenie

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł II

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie zaprasza do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w zakresie Modułu II – ”opieki na odległość”.
W ramach Modułu II Programu 50 zrekrutowanym seniorom zostanie zapewniony bezpłatny dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:
• przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
• lokalizator GPS,
• funkcje umożliwiające komunikowanie się z Centrum Teleopieki i osobami wskazanymi do kontaktu.
Opaska wyposażona jest także w inne dodatkowe funkcje takie jak: detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
Opaska bezpieczeństwa połączona będzie z usługą operatora pomocy (świadczenie usługi, w trybie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu) gdzie w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia/zdrowia wciśnięcie przycisku alarmowego SOS, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z Centrum Teleopieki. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W szczególnych okolicznościach osoba pomocowa może również zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z najbliższego otoczenia seniora (rodzinę, sąsiadów etc.), poprosić o interwencję pracowników ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.
Program adresowany jest do osób w wieku 60 lat i więcej z terenu Gminy – Miasta Ozorków, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem i do złożenia stosownych dokumentów ( zamieszczonych poniżej na stronie ) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie ul. Ks. L. Stypułkowskiego 1,95-035 Ozorków. Nabór wniosków do Programu będzie odbywać się w terminie od dnia 12.06.2024 r. do dnia 20.06.2024 r. w godzinach:
Poniedziałek0 08:00 – 16:00
Wtorek 09:00 – 17:00
Środa 08:00 – 16:00
Czwartek 08:00 – 16:00
Piątek 08:00 – 16:00
Wsparcie w ramach Modułu II Programu „ Korpus wsparcia Seniorów” na rok 2024 ma charakter edycji i udzielane będzie do końca 2024 roku.

Materiały:

  1. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 –
    https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024
  2. Uchwała Nr LXXXI/574/24 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29.02.2024r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego Gminy Miasta Ozorków „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł II .
  3. Zarządzenie Nr 8/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Ozorkowie z dnia 11.06.2024r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w Gminnym programie osłonowym w zakresie wsparcia seniorów w Gminie Miasto Ozorków , realizowany w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024- Moduł II.
  4. Regulamin rekrutacji i udziału w Module II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024- załącznik do Zarządzenia Nr 8/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie z dnia 11.06.2024r.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do Regulaminu.
  2. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 2 do Regulaminu.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.