Dyżury

Punkt ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ozorkowie.
Do punktu mogą się zgłaszać lub być kierowane osoby doświadczające wszelkich form przemocy (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej).
W punkcie otrzymają pomoc:
• osoby, wobec której została zastosowana jakakolwiek forma przemocy;
• osoby, które potrzebują wsparcia emocjonalnego w odzyskaniu równowagi emocjonalnej;
• osoby, które stosują przemoc wobec członków swej rodziny;
• osoby współuzależnione;
• osoby będące w kryzysie;
• rodziny, przeżywające trudności.

W punkcie udzielane są następujące formy pomocy:
• konsultacje i porady terapeutyczne;
• konsultacje profilaktyczne w sprawach przemocy i uzależnień;
• uzyskanie informacji na temat różnych form pomocy przysługującym klientom i miejsc, gdzie mogą je otrzymać;
• mediacje w konfliktach rodzinnych.

Punkt czynny jest we czwartki w godz. 17.15 – 19.15 w sali nr 204 w Szkole Podstawowej nr 2 (drugie piętro), ul. Lotnicza 1. Bezpośredni telefon – 669 565 159 – we wtorki, czwartki w godzinach 16- 19. Konsultant Iwona Adamczewska- terapeutka rodzinna, pedagog- psychoterapeutycznie kształcona w Ośrodku Rozwoju Umiejętności Psychologicznych Stowarzyszenia „Opta” w Warszawie. Dodatkowo ukończyła Podyplomowe Studia w zakresie socjoterapii na Uniwersytecie Warszawskim, kurs mediatora rodzinnego w Stowarzyszeniu „Pactus”, szkolenie dla realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców”, Trening Zastępowania Agresji w Instytucie ‘Amity” w Warszawie, obecnie jest w trakcie szkolenia w „Studium Psychoterapii Par” w Katowickim Instytucie Psychoterapii . Gdzie szukać pomocy?
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie : Niebieska linia”
• Całodobowy, bezpłatny telefon dla ofiar przemocy w rodzinie 800 12 00 02;
• Telefoniczna poradnia prawna − poniedziałki i wtorki w godz. 17.00–21.00 (tel. 22 666 28 50) oraz środy w godz. 18.00–22.00 (tel. 800 12 00 02);
Centrum Praw Kobiet
• telefon zaufania 22 621 35 37 (dyżur psychologiczny: poniedziałek-środa i piątek w godz. 10.00–16.00; dyżur prawny: czwartek w godz. 10.00–16.00);
• telefon interwencyjny dla kobiet doświadczających różnych form przemocy – 600 070 717;
• poradnie e-mailowe: pomoc@cpk.org.pl, porady.prawne@cpk.org.pl, porady. psychologiczne@cpk.org.pl
Fundacja „ Dajemy dzieciom siłę”
• telefon zaufania dla dzieci 116 111 (poniedziałek-niedziela w godz. 12.00 – 2.00)
• Telefon dla Rodziców i Nauczycieli 800 100 100 (poniedziałek-piątek w godz. 12.00 – 15.00).
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a * www.pcpr.powiat.zgierz.pl.:
• (42) 719-08-02 – Dział Interwencji Kryzysowej
Liga Kobiet Polskich Koło Terenowe w Zgierzu 95-100 Zgierz ul. Jana Pawła II 19
• Konsultacje psychologiczne współfinansowane przez Urząd Miasta Zgierza dla mieszkańców Zgierza i okolic;
• porady psychologiczne i prawne
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi, ul Franciszkańska 85
• telefon: 42/640-65-91, 510 873709
Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin osób uzależnionych od narkotyków i “dopalaczy” 95-100 Zgierz, ul. Długa 56
• telefon: 42 716 42 13
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodzin ,,Żródła” 95-100 Zgierz, ul. Ks. Rembowskiego 59 – adres do korespondencji Siedziba mieści się ul. Długa 89/91
• Telefon : 42 718-31-79 e-mail : stowarzyszeniezrodla@gmail.com
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie 95-035 Ozorków ul. Romualda Traugutta 1
• Telefon : 730 510 220 e-mail: poradnia-ozorkow@wp.pl
• Do każdego specjalisty bezpłatnie można zgłosić się bez skierowania.
Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy przy MOPS- Ozorów, ul. Lotnicza Szkoła Podstawowa nr 2 , p. 204 (drugie piętro)
• Czynny w czwartek w godz.: 17.10 – 19.10
• Telefoniczny, bezpośredni kontakt z konsultantem we wtorki i czwartki w godz.16- 19 667-475-025 (m.in. w celu umówienia się na indywidualne spotkanie).