Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie
ul. ks. Leona Stypułkowskiego 1
95-035 Ozorków
fax/tel:  (042) 710-31-59 / (042) 710-32-12
e-mail: sekretariat@mopsozorkow.pl
www.mopsozorkow.pl
BIP: mopsozorkow.bip.wikom.pl/
Skrzynka podawcza ePUAP: /mopsozorkow/skrytka

DZIAŁ

PRACOWNIK MOPS

NR POKOJU

NR TELEFONU

DYREKTOR

Magdalena Wąsiołek

9

42 710-31-59

KIEROWNIK POMOCY SPOŁECZNEJ

Katarzyna Pałasz

10

42 710-31-64

ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEj

Marzena Oleska          Agnieszka Kehle

11

42 710-31-64

PRACOWNICY SOCJALNI

Beata Błaszczyk

1

42 710-31-63

Aleksandra Maciejewska

Magdalena Kujszczyk

Edyta Lamprecht

Dagmara Marcinkowska

2

Izabela Jarosik

3

Sylwia Milczak

Ewelina Andrzejczak

12

Aneta Pietrasik

Ewa Bakiri

ASYSTENT RODZINY

Ewelina Frątczak

1a

42 710-31-64

Magdalena Szczygielska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Florczak

4

42 710-31-38

KSIĘGOWA

Karolina Sadok

SEKRETARIAT

Anna Milska

8

42 710-31-59

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Katarzyna Nowicka
Iwona Tomczak

Parter

42 710-32-12

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Elżbieta Sobińska

Parter

42 710-32-12

DODATKI MIESZKANIOWE

Monika Wyrzykowska

13

42 250-24-14

STYPENDIA SZKOLNE ZASIŁKI SZKOLNE

Karolina Trocka

Ewelina Linkowska

13

42 250-24-14

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Katarzyna Masiul
Angela Witczak

Parter

42 250-24-24