Świetlica Terapeutyczna Ozorków

Świetlica Terapeutyczna przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie działa na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi  w sali 204 od dnia 2 stycznia 2012 r. Uczęszczają do niej podopieczni w wieku od 7 do 18 lat. Dzieci mogą tutaj miło i pożytecznie spędzić czas zarówno przed, jak i po lekcjach. Cele działalności Świetlicy to:

 • właściwa organizacja czasu dzieci przebywających na świetlicy,
 • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,
 • rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów,
 • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz braków szkolnych,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej w celu przeciwdziałania uzależnieniom,
 • porady indywidualne,
 • przeciwdziałanie agresji,
 • pomoc w podejmowaniu decyzji edukacyjnych,
 • współpraca i współdziałanie z rodzicami, środowiskiem lokalnym.

Świetlica czynna jest codziennie, w godzinach 900 – 1700 również podczas ferii
 i wakacji. Godziny pracy placówki zostały ustalone na podstawie wcześniejszych rozmów
z rodzicami wychowanków i wyznaczone w sposób jak najbardziej odpowiedni dla uczniów
i ich rodziców bądź opiekunów.  Oprócz ciekawych zajęć warsztatowych dla wychowanków odbywają się również konsultacje z rodzicami .

W ramach zajęć świetlicowych zrealizowano następujące programy profilaktyczne autorstwa pedagogów:

 • „Żyj z całych sił..”
 • Wartości życiowe drogowskazy”
 • „I Love Eco”
 • „Telewizor, telefon, komputer, a możesz inaczej”
 • „Historia w adidasach”
 • „Zaprojektuj przyszłość z nami”

Kadrę Świetlicy stanowią: Halina Stasiak – wychowawca, doradca zawodowy, Dagmara Dłużniewska – pedagog, terapeuta. Telefon Kontaktowy: 510450869