Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie
ul. ks. Leona Stypułkowskiego 1
95-035 Ozorków
fax/tel:  (042) 710-31-59 / (042) 710-32-12
e-mail: sekretariat@mopsozorkow.pl
www.mopsozorkow.pl

Dyrektor:
Magdalena Wąsiołek

Główny Księgowy:
Karolina Florczak

Starsza Księgowa:
Karolina Sadok

Sekretariat:
Anna Lange – Referent

Kierownik Pomocy Środowiskowej:
Katarzyna Pałasz

Asystent Rodziny:
Ewelina Świderska
Magdalena Szczygielska
Dorota Drzewiecka

Specjaliści Pracy Socjalnej:
Ewelina Andrzejczak- Starszy Specjalista
Izabela Jarosik
Magdalena Rogala
Aneta Pietrasik

Pracownicy Socjalni:
Beata Błaszczyk
Edyta Lamprecht
Dagmara Marcinkowska
Sylwia Milczak
Katarzyna Czechowicz
Aleksandra Maciejewska

Świadczenia z Pomocy Społecznej:
Marzena Marciniak – Referent
Agnieszka Kehle – Referent

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego:
Aneta Pietrasik – starszy specjalista

Świadczenia Rodzinne:
Katarzyna Nowicka- Inspektor
Iwona Tomczak- Referent

Fundusz Alimentacyjny:
Elżbieta Sobińska- Inspektor

Dodatki Mieszkaniowe:
Monika Wyrzykowska- Inspektor

Stypendia Szkolne, Zasiłki Rodzinne:
Ewelina Linkowska- Referent
Justyna Kaźmierczak – Referent

Świadczenia Wychowawcze:
Angela Bielińska – Referent
Katarzyna Masiul – Referent

Świetlica Terapeutyczna:
Dagmara Dłużniewska- Pedagog
Halina Stasiak- Pedagog

Punkt Konsultacyjny:
Iwona Adamczewska

Kasjer:
Marta Similska

Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych:
Magdalena Zagozda