Zasiłek pielęgnacyjny

UWAGA! Uprawnienia do świadczeń rodzinnych nabywa się od miesiąca złożenia wypełnionych wniosków wraz z wymaganą dokumentacją w Ośrodku Pomocy.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • osobie, która ukończyła 75 rok życia

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w kwocie 215,84 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty:

  1. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności