Termin wydawania żywności – kwiecień

Łódzki Oddział Okręgowy PCK informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020, będzie wydawana w Ozorkowie 15.04.2021 roku.

Godziny dystrybucji 9:00- 14:00, przerwa 11:00- 11:20.

Żywność wydawana będzie na podstawie skierowania wydanego przez pracowników MOPS i okazaniu się dowodem osobistym.

Osoby odbierające paczkę żywnościową 

w czyimś imieniu zobowiązane są do  przedstawienia upoważnienia podpisane przez osobę uprawnioną do odbioru żywności.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Termin wydawania żywności – kwiecień została wyłączona

Termin wydawania żywności – marzec

Łódzki Oddział Okręgowy PCK uprzejmie informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie wydawana w Ozorkowie dniu 05.03.2021 roku.

Godziny dystrybucji od 9:00 do 14:00 (przerwa od 11:00 do 11:20).

Żywność wydawana będzie na podstawie skierowania wydanego przez pracowników MOPS i okazaniu się dowodem osobistym.

Osoby odbierające paczkę żywnościową  w czyimś imieniu zobowiązane są do  przedstawienia upoważnienia podpisane przez osobę uprawnioną do odbioru żywności.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Termin wydawania żywności – marzec została wyłączona

Termin wydawania żywności – luty

Łódzki Oddział Okręgowy PCK uprzejmie informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie wydawana w Ozorkowie dniu 19.02.2021 roku.

Godziny dystrybucji od 9:00 do 14:00 (przerwa od 11:00 do 11:20).

Żywność wydawana będzie na podstawie skierowania wydanego przez pracowników MOPS i okazaniu się dowodem osobistym.

Osoby odbierające paczkę żywnościową  w czyimś imieniu zobowiązane są do  przedstawienia upoważnienia podpisane przez osobę uprawnioną do odbioru żywności.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Termin wydawania żywności – luty została wyłączona

PRZEWIDYWANY KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z KASY MOPS OD STYCZNIA 2021 r. DO GRUDNIA 2021 r.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania PRZEWIDYWANY KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z KASY MOPS OD STYCZNIA 2021 r. DO GRUDNIA 2021 r. została wyłączona

Świadczenie Wychowawcze okres zasiłkowy 2021/2022

Świadczenie Wychowawcze okres zasiłkowy 2021/2022

W 2021 r. świadczenie „500 plus” zostanie przyznane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze („500 plus”) w 2021 r. będą przyjmowane:

  • od 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną;
  • od 1 kwietnia 2021 r. – w urzędzie.

Wniosek o świadczenie wychowawcze składa matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny dziecka.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

500 plus – kiedy wypłacane?

Wypłata świadczenia jest uzależniona od terminu złożenia wniosku.

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentamiUstalenie prawa do świadczenia i wypłata
do 30 kwietnia 2021 r.do 30 czerwca 2021 r.
od 1 maja do 31 maja 2021 r.do 31 lipca 2021 r.
od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.do 31 sierpnia 2021 r.
od 1 lipca do 31 lipca 2021 r.do 30 września 2021 r.
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.do 31 października 2021 r.
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Świadczenie Wychowawcze okres zasiłkowy 2021/2022 została wyłączona

Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 dniem wolnym od pracy

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 dniem wolnym od pracy została wyłączona

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 z późn. zm.), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie zamieszcza plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami została wyłączona

Pomoc dla Seniorów

Od 27 października, Urząd Miejski w Ozorkowie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie, oferują pomoc osobom starszym w zakupie i dostarczeniu ciepłego posiłku, leków, niezbędnych artykułów spożywczych oraz higienicznych.


Aby otrzymać pomoc, należy do godz. 10.00 zadzwonić pod jeden z poniższych numerów telefonów:
42 710 31 63
42 710 32 05
zgłaszając zapotrzebowanie i podając listę niezbędnych zakupów.

Wszelkie informacje odnośnie szczegółów i sposobu przekazywania artykułów oraz zapłaty za zakupy można uzyskać, dzwoniąc pod ww. numery telefonów.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Pomoc dla Seniorów została wyłączona

Punkt Konsultacyjny dot. Przemocy w Rodzinie

Punkt ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ozorkowie.
Do punktu mogą się zgłaszać lub być kierowane osoby doświadczające wszelkich form przemocy (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej).
W punkcie otrzymają pomoc:
• osoby, wobec której została zastosowana jakakolwiek forma przemocy;
• osoby, które potrzebują wsparcia emocjonalnego w odzyskaniu równowagi emocjonalnej;
• osoby, które stosują przemoc wobec członków swej rodziny;
• osoby współuzależnione;
• osoby będące w kryzysie;
• rodziny, przeżywające trudności.

W punkcie udzielane są następujące formy pomocy:
• konsultacje i porady terapeutyczne;
• konsultacje profilaktyczne w sprawach przemocy i uzależnień;
• uzyskanie informacji na temat różnych form pomocy przysługującym klientom i miejsc, gdzie mogą je otrzymać;
• mediacje w konfliktach rodzinnych.

Punkt czynny jest we czwartki w godz. 17.15 – 19.15 w sali nr 204 w Szkole Podstawowej nr 2 (drugie piętro), ul. Lotnicza 1. Bezpośredni telefon – 669 565 159 – we wtorki, czwartki w godzinach 16- 19. Konsultant Iwona Adamczewska- terapeutka rodzinna, pedagog- psychoterapeutycznie kształcona w Ośrodku Rozwoju Umiejętności Psychologicznych Stowarzyszenia „Opta” w Warszawie. Dodatkowo ukończyła Podyplomowe Studia w zakresie socjoterapii na Uniwersytecie Warszawskim, kurs mediatora rodzinnego w Stowarzyszeniu „Pactus”, szkolenie dla realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców”, Trening Zastępowania Agresji w Instytucie ‘Amity” w Warszawie, obecnie jest w trakcie szkolenia w „Studium Psychoterapii Par” w Katowickim Instytucie Psychoterapii .

Gdzie szukać pomocy?
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie : Niebieska linia”
• Całodobowy, bezpłatny telefon dla ofiar przemocy w rodzinie 800 12 00 02;
• Telefoniczna poradnia prawna − poniedziałki i wtorki w godz. 17.00–21.00 (tel. 22 666 28 50) oraz środy w godz. 18.00–22.00 (tel. 800 12 00 02);
Centrum Praw Kobiet
• telefon zaufania 22 621 35 37 (dyżur psychologiczny: poniedziałek-środa i piątek w godz. 10.00–16.00; dyżur prawny: czwartek w godz. 10.00–16.00);
• telefon interwencyjny dla kobiet doświadczających różnych form przemocy – 600 070 717;
• poradnie e-mailowe: pomoc@cpk.org.pl, porady.prawne@cpk.org.pl, porady. psychologiczne@cpk.org.pl
Fundacja „ Dajemy dzieciom siłę”
• telefon zaufania dla dzieci 116 111 (poniedziałek-niedziela w godz. 12.00 – 2.00)
• Telefon dla Rodziców i Nauczycieli 800 100 100 (poniedziałek-piątek w godz. 12.00 – 15.00).
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a * www.pcpr.powiat.zgierz.pl.:
• (42) 719-08-02 – Dział Interwencji Kryzysowej
Liga Kobiet Polskich Koło Terenowe w Zgierzu 95-100 Zgierz ul. Jana Pawła II 19
• Konsultacje psychologiczne współfinansowane przez Urząd Miasta Zgierza dla mieszkańców Zgierza i okolic;
• porady psychologiczne i prawne
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi, ul Franciszkańska 85
• telefon: 42/640-65-91, 510 873709
Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin osób uzależnionych od narkotyków i „dopalaczy” 95-100 Zgierz, ul. Długa 56
• telefon: 42 716 42 13
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodzin ,,Żródła” 95-100 Zgierz, ul. Ks. Rembowskiego 59 – adres do korespondencji Siedziba mieści się ul. Długa 89/91
• Telefon : 42 718-31-79 e-mail : stowarzyszeniezrodla@gmail.com
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie 95-035 Ozorków ul. Romualda Traugutta 1
• Telefon : 730 510 220 e-mail: poradnia-ozorkow@wp.pl
• Do każdego specjalisty bezpłatnie można zgłosić się bez skierowania.
Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy przy MOPS- Ozorów, ul. Lotnicza Szkoła Podstawowa nr 2 , p. 204 (drugie piętro)
• Czynny w czwartek w godz.: 17.10 – 19.10
• Telefoniczny, bezpośredni kontakt z konsultantem we wtorki i czwartki w godz.16- 19 669 565 159 (m.in. w celu umówienia się na indywidualne spotkanie).

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Punkt Konsultacyjny dot. Przemocy w Rodzinie została wyłączona

Podział rejonów pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie

Podział rejonów pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Podział rejonów pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie została wyłączona