NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE została wyłączona

Termin wydawania żywności – kwiecień

Łódzki Oddział Okręgowy PCK informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021, będzie wydawana w Ozorkowie w dniu 14.04.2022 roku.

Godziny dystrybucji 9:00 14:00, przerwa 11:00- 11:20.

Żywność wydawana będzie na podstawie skierowania wydanego przez pracowników MOPS i okazaniu się dowodem osobistym.

Osoby odbierające paczkę żywnościową w czyimś imieniu zobowiązane są do przedstawienia upoważnienia podpisane przez osobę uprawnioną do odbioru żywności.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Termin wydawania żywności – kwiecień została wyłączona

Заява на 500+ на PUE ZUS — на дитину, яка є громадянином України та прибула з України до Польщі у зв’язку з бойовими діями після 23 лютого 2022 року

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie, przekazuje informację z jednostki ZUS umożliwiające i usprawniające złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ dla osób przybywających z Ukrainy.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Заява на 500+ на PUE ZUS — на дитину, яка є громадянином України та прибула з України до Польщі у зв’язку з бойовими діями після 23 лютого 2022 року została wyłączona

Termin wydawania żywności – luty

Łódzki Oddział Okręgowy PCK informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021, będzie wydawana w Ozorkowie 28.02.2022 roku.

Godziny dystrybucji 9:00- 14:00, przerwa 11:00- 11:20.

Żywność wydawana będzie na podstawie skierowania wydanego przez pracowników MOPS i okazaniu się dowodem osobistym.

Osoby odbierające paczkę żywnościową 

w czyimś imieniu zobowiązane są do  przedstawienia upoważnienia podpisane przez osobę uprawnioną do odbioru żywności.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Termin wydawania żywności – luty została wyłączona

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy – informacje ogólne

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej.

Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dla kogo jest dodatek?

O dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie                w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy przyznawany jest na wniosek, który można złożyć do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jakie kryteria należy spełnić aby otrzymać dodatek osłonowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom:

 • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto,
 • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.

Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r.
 • od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 r.

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1.062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1.1150/1.437,50 zł*

* Podwyższona kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania- wyższa kwota dodatku przysługuje  w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. O wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 554 1162 i 1243).

Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana:

 • na wnioski złożone do 31-01-2022 r. – wypłata w dwóch równych ratach, tj. pierwsza rata do 31-03-2022 r., druga rata do 02-12-2022 r.
 • na wnioski złożone od 01-02-2022 r. – wypłata jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu dodatku do dnia 02.12.2022r.

Gdzie złożyć wniosek ?

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Wniosek składamy:

 • na piśmie w MOPS w Ozorkowie ul. Stypułkowskiego 1:
 • poniedziałek  od 8:00 do 15.00;
 • wtorek od 8:00 do 16.00;
 • środa od 8:00 do 15.00;
 • czwartek od 8:00 do 15.00.
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – należy wtedy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skorzystać z profilu zaufanego.

Podstawa prawna:

Ustawa o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r, poz. 1)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000001

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz.U z 2022, poz. 2)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000002

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowyFormularz wniosku o wypłatę dodatku osłonowego https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Dodatek osłonowy została wyłączona

PRZEWIDYWANY KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z KASY MOPS OD STYCZNIA 2022 r. DO GRUDNIA 2022 r.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania PRZEWIDYWANY KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z KASY MOPS OD STYCZNIA 2022 r. DO GRUDNIA 2022 r. została wyłączona

Zarządzenie w spr. ustalenia dnia 07.01.2022 r. dniem wolnym od pracy

Zarządzenie Nr  10/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Ozorkowie z dnia  14 grudnia  2021r. w sprawie: ustalenia dnia 07.01.2022r. dniem wolnym od pracy.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Zarządzenie w spr. ustalenia dnia 07.01.2022 r. dniem wolnym od pracy została wyłączona

wnioski na Dobry Start

W związku z wprowadzonymi zmianami, osoby które nie są w stanie same złożyć wniosku przez system elektroniczny proszone są o przybycie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie w dniu 24.08.2021r. w godzinach 11.00-16.30 w celu założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.  W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zostanie w w/w dniu zorganizowany mobilny punkt w którym będzie można składać wnioski na Dobry Start.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania wnioski na Dobry Start została wyłączona

Termin wydawania żywności – sierpień

Łódzki Oddział Okręgowy PCK informuje, że kolejne wydawanie żywności odbędzie się w dniu 10.08.2021 r., jest to ostatnie wydawanie w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Godziny dystrybucji 9:00- 14:00, przerwa 11:00- 11:20.

Żywność wydawana będzie na podstawie skierowania wydanego przez pracowników MOPS i okazaniu się dowodem osobistym.

Osoby odbierające paczkę żywnościową w czyimś imieniu zobowiązane są do  przedstawienia upoważnienia podpisane przez osobę uprawnioną  do odbioru żywności.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Termin wydawania żywności – sierpień została wyłączona

Program Dobry Start

Od 1 lipca 2021r. Nastąpiła zmiana w zakresie realizacji świadczenia 300+ w ramach programu Dobry Start. Od tej daty beneficjenci 300+ będą mogli składać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia jedynie w formie elektronicznej :

 • na Platformę Usług Elektronicznych- PUE ZUS
 • przez bankowość elektroniczną
 • na portalu empatia.mpips.gov.pl

W związku z wprowadzonymi zmianami, osoby które nie są w stanie same złożyć wniosku przez system elektroniczny proszone są o przybycie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie w dniu 10.08.2021r. w godzinach 9.00-13.00 w celu założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.  W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zostanie w w/w dniu zorganizowany mobilny punkt w którym będzie można składać wnioski na Dobry Start.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Program Dobry Start została wyłączona